💖 GoE 'a hoş geldiniz!

Ahmet kaya Energists 1998 yılında kurulmuş ve dünyanın en büyük modern enerji örgütü olan 1 üyesi 99 ülke de etkin.

Kişi ve kuruluşlar için dünyayı daha az stresli, daha mutlu, sosyal ve daha yaratıcı bir yer yapmak için temel enerji çözümleri üretiriz.

 

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerjinin özeti ve açıklanması.

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerji, eski kültür, Yeni Çağ sübtil enerji tıbbı veya herhangi bir eski din veya manevi geleneksel fikirler üzerine kurulmamıştır.

Modern Enerji, enerji bedenlerinde ölçülebilen ve deneyimsel gerçeklere dayanır. Modern Enerji teorisi, EMO Hareket Halinde Enerji ( EMO Energy In Motion (Hartmann, 2002/2016)kurs kitabında güzelce açıklanmışıtr.

Modern Enerji bunları içerir:
 • İnsan enerji bedeni gerçektir;
 • Enerji bedeni geri bildirim araçları olarak duyumlar üretir;
 • Bu duyular Altıncı Duyularımızdır;
 • Altıncı Duyunun sağladığı  %16.7' lik bilgiyi  eklemeden insanı anlamlandırmak imkânsızdır.

6. Duyu, fiziksel bir kaynağı olmayan fiziksel bedende duyumlar sağlar ve şu şekilde bilinir:

 • Sezgi (kısa süreli, hafif 6. Duyu);
 • Duygu (orta yoğunlukta 6. Duyu);
 • Psikosomatik Ağrı (en yüksek yoğunlukta 6. Duyu).

Yaşayan enerji bedenindeki koşulları ele alarak, deneyimlerimizi, duygularımızı, ilişkilerimizi ve eylemlerimizi yepyeni bir şekilde ölçebilir, anlayabilir ve değiştirebiliriz.

 Enerji Bedeni İçin Enerji Temelli Çözümler

Geçmişte, dikkatimizi sadece enerji bedene fiziksel tedavi etmek için veriyorduk.

Modern Enerjide, enerji bedenine kendi başına bir sistem olarak odaklanıyoruz.

Örneğin, Modern Enerji Şifasında, fiziksel bedeni iyileştirmekten çok, enerji bedenini iyileştirmeye odaklanırız, çünkü enerji bedeni bizzat insan varoluşunun her seviyesine temel oluşturur.

Enerji bedeni, bizim duygusal durumumuzdan, enerji seviyemizden ,"nasıl hissettiğimizden" sorumludur.

Enerji bedeni, güçlü hissetmek, düşünmek ve hareket etmek için doğrudan bir sebeptir.

Enerji bedeni, kişisel güç, aktif zekâ, mutluluk, sosyal yetenekler, ilham, yaratıcılık ve çok daha fazlası içinçok büyük bir etmen ve sebeptir.

 • Modern Enerjide, insan enerji bedenini ciddiye alır ve çözülemeyen sorunları çözmek için gayret gösterir.

Dahası, Modern Enerji “zihin, beden ve ruh” çalışmaları boyunca daha pratik performans için doğrudan ve uygulanabilir bir yol sağlar.

Bu, ihmal edilen, yanlış anlaşılan enerji bedenine tamamen odaklanarak elde edilir.

The Modern Energy Chart created by Silvia Hartmann

 

Modern Enerji Çizelgesi

Stres altındaki enerji bedeni, akıl, beden ve ruh arızaların temel sebebidir.

Enerji bedeni daha fonksiyonel olduğunda ve yaşam için daha fazla enerji sağladığında, kelimenin tam anlamıyla, gerçek hayatta o kişinin işlev yapma yeteneğinde güçlü bir iyileşmeye neden olur.

Enerji beden stresinin etkileri Modern Enerji Çizelgesinde The Modern Energy Chart (Hartmann, 1993/2011) ve onun basitleştirilmiş versiyonları SUE Ölçeği , The SUE Scale (Hartmann 2009) ve Piramit modeli  The Pyramid Model (Modern Stres Yönetimi, Hartmann 2013)’da ifade edilmiştir.

Enerji Çizelgesi, bize sadece stresli enerji beden belirtilerini vermez; bize SUE Ölçeğin pozitif kanadını ve kendi kişisel potansiyelimize ulaşmak için bir yol sağlar.

Enerji Çizelgesinin pozitif kanadı, enerji bedenlerine nihayetinde ihtiyaç duydukları beslenme, enerji beden problemleri için şifa bulma ve en önemlisi de insan enerji bedeninin dönüşümünde yardımcı olma anahtarıdır.

Kişisel Dönüşümün Anahtarı

Modern Enerji, bir kişiye kendi yaşam enerji bedeninin farkındalığını geri verir.

 • Bir dizi egzersiz veya hareket yazmayı ya da kendi enerji bedeninizle ne yapacağınızı bir “uzmana” bırakmak yerine, Modern Enerji, herhangi bir bireyin benzersiz enerji bedeni problemlerine doğrudan, tamamen kişiselleştirilmiş çözümler bulmakla ilgilidir.
 • Modern bir haritaya ya da antik bir belgeye bakmak yerine, Modern Enerji basitçe şöyle sorar: “Vücudunuzda bu (duygusal acıyı) (aşk duygusunu) nerede hissediyorsunuz? Bana elleriniz ile gösterin!”

Modern Enerji, "her soruna uygun tek çözüm" yaklaşımını sunmak yerine, "Daha mutlu, daha güçlü ve daha iyi hissetmek için bugün ne tür bir enerjiye ihtiyacınız var?" diye basitçe sorar.

Bireyin gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, burada ve şu anda, doğru olan güçlü, gerçek yaşam ilerlemesini yapabiliriz.

  

Potansiyelin Patlaması

6. His (Duyu) tarafından sağlanan bilgiler ile( % 16,7 kısım), potansiyel bir patlamaya yol açan mutlak bir paradigma kayması olur.

Bireylerin canlı enerji bedeniyle doğrudan, basit ve temiz bir şekilde çalışmak, bireyleri anında ve güvenilir bir şekilde güçlendirir

Daha güçlendirilmiş, daha enerjik bireyler birbirleri arasında daha güçlü ilişkiler kurar ve onları daha da güçlendirmek için çift baloncuklar ve grup baloncukları oluşturabilirler.

Bu kadar gizemli görünen tüm insan davranışları aniden mantıklı ve anlam kazanmaya başlar.

“Aklımızda enerji ile” insanlığın sadece en eski sorunlarına çözüm bulmak ile kalınmıyor aynı zamanda şaşırtıcı derecede kolay olmaktadır.

Enerji bedeni daha sağlıklı olduğunda, mantıksal, yapısal ve üst düzey düşünce ortaya çıkar.

"Sevgi ve mantık" birbirleriyle uyum içinde hareket etmeye başlar ve en yüksek enerji beden seviyesinde, aslında bir ve aynı (sevgi ve mantık) olurlar.

Enerji düzeylerimiz yükseldikçe, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce giderek daha fazla genişler.

Bu, yeni fikirlerin, eski sorunlara yeni çözümlerin, daha fazla enerjinin ve eskiden yeniye doğru gerçek bir momentumun yarattığı yeni bir patlamaya yol açar.

 

 Aydınlanma Basit - Kolayca Elde Edilebilir

Modern Enerjinin en sıra dışı armağanı, HER KİŞİSİN yüksek enerji seviyelerini kolay elde edebilmesi gerçeğidir.

Yaşları, önceki deneyimleri ve hatta fiziksel sağlığına bakmaksızın, herhangi bir şekilde özel olmak zorunda olmadan, onlarca yıl boyunca çalışmak zorunda kalmadan yüksek enerji durumlarına ulaşabiliriz.

Kendi ve diğer insanların enerji bedenlerini ciddiye almaya başladığımızda, tamamen farklı bir dünyada yaşamaya başlarız.

Kendi enerji bedeninizin gerçekliğine dair kişisel bir deneyim yaşayarak "aydınlanmayı" tanımlarız.

Modern Enerjide Aydınlanma, enerjiyi göremesek bile, onu kendi bedenlerimizde hissedebiliriz ve enerjinin yaşayan gerçekliğini kişisel düzeyde biliriz.

 

Üçüncü Alan

Modern Enerji, Zihin, Beden, “Ruh” üçlüsünde Üçüncü Alana  the Third Field yepyeni, mantıklı ve kanıtlanabilir bir yaklaşım getirir.

Yaşayan enerji bedeninin gerçekliğini en son noktaya getirerek, The Guild of Energists ve Modern Enerji, enerjiyi makul ve rasyonel hale getirir.

Modern bir enerjist bir psikolog ya da bir doktor değildir.

Modern bir enerjist, herhangi bir durumda enerjinin gerçekliğiyle ilgilenir

Modern bir enerjist, enerjik gerçekleri anlamak için eski haritaları izlemez, ancak neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını bilmek için kendi 6. Hissini kullanır.

"Gerçek olduğunu hissettiğimde gerçektir "diye bir deyim kullanırız.

Bu basit ama güçlü yaklaşım, bin yıllık tahminler ve halüsinasyonları sona erdirir ve yalnızca kişisel gelişmeyi değil, toplumsal gelişmeyi de hedefler.

Enerji bedeni, fiziksel beden için en iyi ikinci seçenek değildir.

Enerji bedeni, “Zihin, Beden, Ruh” üçlüsünde çok önemli bir ortaktır.

 

The Guild of Energists

Guild of Energist, ihtiyaç duyulan enerji ile ilgili odak ve yardım için burada.

Modern Enerji ile ilgili temel eğitimi sağlamak bizim görevimizdir.

GoE, herkese Modern Enerji eğitimi sunmak için burada,

• Modern Enerji ile ilgili söylemleri teşvik etmek;

• Üyelerinin enerji eğitimini ilerletmek;

• ve daha fazla araştırma ile Modern Enerjiyi ilerletmek.

 

Bu amaçla, GoE şunları sağlar:

 

 • Modern Enerji - halk için ücretsiz tanıtımlar;
 • Modern Enerji "Energist" dergisi;
 • Modern Enerji'ye dayalı popüler kendi kendine yardım kitapları;
 • Modern Enerjinin temel metin kitapları;
 • Kendi kendine yardım, profesyonel enerji uzmanları ve Modern Enerji eğitmenleri için dünyanın ilk özel, en gelişmiş eğitim programları;
 • Üyeler, profesyonel enerji ve eğitmenler için kapsamlı destek hizmetleri.

 

Modern Enerji HER ŞEYİ Değiştirir.

Eski yaklaşımlardan farklı olarak, Modern Enerji sadece iyileştirme ve terapi hakkında değildir.

Modern enerjinin ilkelerini uygulamak, insanoğlunun hissettiği, düşündüğü ve yaptığı her şeyi değiştirir.

Daha yüksek enerji durumlarından hareket etmek, benlik, ilişkiler, kişisel güç, zeka, yaratıcılık deneyimini değiştirir ve bu, sevgi, çalışma, oyun ve yaşam için büyük faydalar sağlar.

Modern Enerji tüm modern insanlar içindir. Bireyler, ebeveynler, öğretmenler, sanatçılar, mühendisler, bilim adamları, yöneticiler ve okul çocukları için yapısal, mantıklı, güvenli ve mükemmel problem çözme araçlarıdır.

Modern Enerji, modern insanlar içindir, onların dünyayı anlamlandırmasına yardımcı olur.

 

Modern Energy Changes Everything!

Everything works better - with Modern Energy.

GoE - Enerjiyi SEVİYORUZ!

Modern Enerji, günümüzde sadece mantıksal veya çok ihtiyaç duyulan değildir.

Modern Enerji, kişisel olarak heyecan verici, uygulamalarında keyifli ve insanları daha mutlu kılacak bir yoldur.

• Modern Enerji “Mutluluğun peşinde” den çıkıp mutluluk deneyimine girmektir.

Mutluluğun sabit bir durum olmadığını ve insan enerji beden deneyimlerin, enerji beden olaylarının koleksiyonlarından oluştuğunu anladık.

Guild of Energists daha çok ve daha sık mutlu olmak isteyen tüm modern insanlara hoş geldiniz diyor;

GoE, başkalarının enerji beden problemlerine yardım etmeyi sevenlere de hoş geldiniz diyor;

GoE  ilhamlı ve daha da ilham verici olmak isteyen tüm yaratıcı insanları ağırlıyor;

Kısacası, GoE enerjiyi seven herkesi ağırlıyor.

Bu bizim sloganımız, bu yüzden diyoruz:

 

GOE - We LOVE Energy!!!

Bu size mantıklı geliyorsa, join The Guild of Energists today!

 

"Mantıksız sevgi, deliliktir. Ve tam tersi."
Silvia Hartmann, Energistler Birliği Başkanı
👍 Facebook'ta beğenin ve paylaşın
Yorumlar
Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekiyor
Silvia Hartmann
Silvia Hartmann hakkında bilgiler
President of the Guild of Energists.
Training courses and events with Silvia Hartmann:
etkinliği görüntüle ▶
Star Matrix Course - Take YOUR Life To The NEXT Level ile Silvia Hartmann
20 Temmuz 2020 - Online
Silvia Hartmann mağazada şu ürünleri buldu:
EMO: Emotions, Energy, Information & Love, 2nd Edition

EMO: Emotions, Energy, Information & Love, 2nd Edition

Yüklendi Kas 3, 2016
Powerful information every person on this Earth needs to hear about. Fifteen years of EMO in theory and practice have taught us so much about energy, how it works with human emotion but also with...
bilgi ▶

Energy Dancing I

Energy Dancing I

Yüklendi Mar 23, 2010
Energy Dancing is a completely natural and intuitive way to increase energy flow throughout the body. This causes emotions to change for the better, as well as being a very fast method to...
bilgi ▶

Energy Dancing II: The Sacred Horse

Energy Dancing II: The Sacred Horse

Yüklendi Mar 21, 2010
Magic Dancing: Energy Dancing with The Sacred Horse. Experience profound relief, release, de-stress and energize your mind, your body, your energy body with this brilliant NEW self help program...
bilgi ▶

Infinite Creativity: The Project Sanctuary Story

Infinite Creativity: The Project Sanctuary Story

Yüklendi Haz 17, 2014
Infinite Creativity: The Project Sanctuary Story by Silvia Hartmann comes 16 years after the original Project Sanctuary manual was released. If you are interested in unlocking your minds full...
bilgi ▶

Modern Energy Tapping by Silvia Hartmann

Modern Energy Tapping by Silvia Hartmann

Yüklendi Oca 18, 2018
Following two decades of research with classic tapping, Energy in Motion, Energy EFT and Positive EFT comes Modern Energy Tapping - a system designed from the ground up to get you and your clients...
bilgi ▶

The Modern Energist

The Modern Energist's Guide To The Afterlife: Soul Lessons For This Life -...

Yüklendi Şub 1, 2018
In this Special Report, GoE President Silvia Hartmann takes us through an amazing journey to the afterlife - and beyond. If you have always wondered about the reality of the immortal soul, wanted...
bilgi ▶

The Power of The Positives: Unlocking The Extraordinary Power Of Positive Energy In Modern Energy Work

The Power of The Positives: Unlocking The Extraordinary Power Of Positive...

Yüklendi Ara 31, 2017
In this special report, Silvia Hartmann takes us deep into the Power of the Positives and guides us to the next step on our journey into the undiscovered country on the positive side of the Modern...
bilgi ▶

Trillion Dollar Stress Solution

Trillion Dollar Stress Solution

Yüklendi Eki 3, 2017
The Trillion Dollar Stress Solution: MODERN Stress Management - From Stress To Success. Very rarely, a book comes along that has the power to change the way we see the world. Silvia Hartmann's...
bilgi ▶

Silvia Hartmann aşağıdaki başlıklara 🏫 GoE Kütüphanesi’ne katkıda bulundu:
4 Cool Energy Hacks For Procrastination, Anxiety & Self Doubt - Video with Silvia Hartmann

4 Cool Energy Hacks For Procrastination, Anxiety & Self Doubt - Video with...

Yüklendi Eki 2, 2018
Raise energy FAST with these 4 quick and easy techniques to overcome procrastination, anxiety and self doubt presented by Silvia Hartmann: Heart Healing, EMO Energy In Motion, Modern Energy...
kütüphanede görüntüle ▶

Classic EFT Tapping by Silvia Hartmann - Easy EFT, Adventures in EFT, The Advanced Patterns of EFT and EFT & NLP

Classic EFT Tapping by Silvia Hartmann - Easy EFT, Adventures in EFT, The...

Yüklendi Eki 22, 2019
Classic EFT Tapping by Silvia Hartmann is a compendium of some of the most important and influential classic EFT books available, including: Easy EFT by Silvia Hartmann -  Introductory guide...
kütüphanede görüntüle ▶

DragonRising Radio Show

DragonRising Radio Show

Yüklendi Oca 8, 2018
DragonRising is the publishing arm of the Guild of Energists and they've released some of the most outstanding and innovative audio products available, including: HypnoSolutions, HypnoDreams,...
kütüphanede görüntüle ▶

Earth Rise Visualisation Training Audio 2006

Earth Rise Visualisation Training Audio 2006

Yüklendi Oca 23, 2017
Earth Rise is a short energy hypnosis program created by Silvia Hartmann to improve the ability to visualise in internal representations. Use the exercise repeatedly and/or use in conjunction with...
kütüphanede görüntüle ▶

Elory

Elory's Joy Audio Recording 2005

Yüklendi Oca 23, 2017
A rare audio recording of Silvia Hartmann telling the story "Elory's Joy" with a sound track by Ananaga Sivyer.
kütüphanede görüntüle ▶

EMO BeauTy T Complete

EMO BeauTy T Complete

Yüklendi Oca 19, 2017
Follow with this fascinating transcript as Silvia Hartmann builds a brand new, shiny fresh and young body image from the ground up, step by step as this extraordinary training unfolds. Based on...
kütüphanede görüntüle ▶

EMO Beauty T Live Recording with Silvia Hartmann

EMO Beauty T Live Recording with Silvia Hartmann

Yüklendi Şub 5, 2020
Members are invited to listen the complete audio recording of the 2004 BeautyT live training with Silvia Hartmann in the UK. This is a unique opportunity to listen to the complete set of LIVE...
kütüphanede görüntüle ▶

Energy EFT Master Practitioner Live Recording with Silvia Hartmann

Energy EFT Master Practitioner Live Recording with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 26, 2019
In March 2012, Silvia Hartmann (President & Founder of The GoE) conducted a three day Energy EFT Master Practitioner live training near London Gatwick and we took along our cameras to record...
kütüphanede görüntüle ▶

Energy EFT Presentation by Silvia Hartman

Energy EFT Presentation by Silvia Hartman

Yüklendi Mar 8, 2017
43 minute video recording of Silvia Hartmann presenting on Energy EFT at the Living Energy 2012 conference.
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2013 - P01 - Positive Energy with Silvia Hartmann

GoE2013 - P01 - Positive Energy with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 10, 2013
Silvia Hartmann's keynote presentation on Positive Energy to the delegates of the GoE Energy Conference 2013
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2013 - P09 - Project Sanctuary - Infinite Creativity with Silvia Hartmann

GoE2013 - P09 - Project Sanctuary - Infinite Creativity with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 10, 2013
Silvia Hartmann presenting on Project Sanctuary - Infinite Creativity at the GoE Energy Conference 2013
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2014 - P01 - Keynote: Soul Matters with Silvia Hartmann

GoE2014 - P01 - Keynote: Soul Matters with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 1, 2014
The energy system is a fascinating place with levels and layers, and so much to discover. By now, almost everybody knows that to mess with the heart centre is a very bad idea and leads to all...
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2014 - P12 - Marketing for Energists with Silvia Hartmann

GoE2014 - P12 - Marketing for Energists with Silvia Hartmann

Yüklendi May 4, 2017
In 2014, Silvia Hartmann brought together a special think tank to tackle the evergreen problem of MARKETING from the Energist's perspective and from the ground up. Modern energy work is a hugely...
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2016 - P01 - Keynote: We Love Energy with Silvia Hartmann

GoE2016 - P01 - Keynote: We Love Energy with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 1, 2016
Silvia Hartmann's keynote presentation from the GoE Energy Conference 2016, where she unveiled the "Big E" and we officially became the Guild of Energists.
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2016 - P13 - Energy Constellations – Created by Silvia Hartmann – Presented by Ilka Wandel

GoE2016 - P13 - Energy Constellations – Created by Silvia Hartmann –...

Yüklendi Nis 6, 2018
One hour video presentation by Ilka Wandel on Silvia Hartmann's "Energy Constellations". Also included is Silvia Hartmann's Energy Constellations Adobe PDF file to download and study at home. To...
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2016 - P20 - Supermind: A New Intelligence For Energists?

GoE2016 - P20 - Supermind: A New Intelligence For Energists?

Yüklendi Eki 12, 2018
For the last 23 years, brave souls have been venturing into Project Sanctuary, the original universal sandbox designed to learn the mysterious, fascinating and enchanting ways of the energy mind....
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2017 - P01 - The Love Challenge with Silvia Hartmann

GoE2017 - P01 - The Love Challenge with Silvia Hartmann

Yüklendi Oca 20, 2018
GoE President Silvia Hartmann's keynote presentation for the GoE Energy Conference 2017. The positive side of the Modern Energy Chart is truly "The Undiscovered Country" - it is a new world, a...
kütüphanede görüntüle ▶

How A Child Sex Abuse Survivor Healed 1 MILLION Hearts - Video with Silvia Hartmann

How A Child Sex Abuse Survivor Healed 1 MILLION Hearts - Video with Silvia...

Yüklendi Eki 9, 2018
The extrordinary story how a distraught child sex abuse survivor triggered a chain of events that has helped to heal a million broken hearts - so far! - Video with GoE president Silvia Hartmann
kütüphanede görüntüle ▶

MindMillion 2005 by Silvia Hartmann - Complete Text

MindMillion 2005 by Silvia Hartmann - Complete Text

Yüklendi Şub 10, 2017
MindMillion by Silvia Hartmann - Complete book has been added to the Library. In this extraordinary book, you will find the tried and tested remedies, techniques, tools and most of all, the...
kütüphanede görüntüle ▶

MindMillion Articles 2005 - 2012

MindMillion Articles 2005 - 2012

Yüklendi Oca 22, 2012
MindMillion articles on business success from the energy perspective (pre-Energy EFT/Positive EFT) 2005 - 2012. Includes over seventy articles.
kütüphanede görüntüle ▶

Silvia Hartmann için iletişim bilgileri ve üyelik bilgileri: