💖 GoE 'a hoş geldiniz!

Ahmet kaya Energists 1998 yılında kurulmuş ve dünyanın en büyük modern enerji örgütü olan 1 üyesi 101 ülke de etkin.

Kişi ve kuruluşlar için dünyayı daha az stresli, daha mutlu, sosyal ve daha yaratıcı bir yer yapmak için temel enerji çözümleri üretiriz.

 

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerjinin özeti ve açıklanması.

Modern Enerji Nedir?

Modern Enerji, eski kültür, Yeni Çağ sübtil enerji tıbbı veya herhangi bir eski din veya manevi geleneksel fikirler üzerine kurulmamıştır.

Modern Enerji, enerji bedenlerinde ölçülebilen ve deneyimsel gerçeklere dayanır. Modern Enerji teorisi, EMO Hareket Halinde Enerji ( EMO Energy In Motion (Hartmann, 2002/2016)kurs kitabında güzelce açıklanmışıtr.

Modern Enerji bunları içerir:
 • İnsan enerji bedeni gerçektir;
 • Enerji bedeni geri bildirim araçları olarak duyumlar üretir;
 • Bu duyular Altıncı Duyularımızdır;
 • Altıncı Duyunun sağladığı  %16.7' lik bilgiyi  eklemeden insanı anlamlandırmak imkânsızdır.

6. Duyu, fiziksel bir kaynağı olmayan fiziksel bedende duyumlar sağlar ve şu şekilde bilinir:

 • Sezgi (kısa süreli, hafif 6. Duyu);
 • Duygu (orta yoğunlukta 6. Duyu);
 • Psikosomatik Ağrı (en yüksek yoğunlukta 6. Duyu).

Yaşayan enerji bedenindeki koşulları ele alarak, deneyimlerimizi, duygularımızı, ilişkilerimizi ve eylemlerimizi yepyeni bir şekilde ölçebilir, anlayabilir ve değiştirebiliriz.

 Enerji Bedeni İçin Enerji Temelli Çözümler

Geçmişte, dikkatimizi sadece enerji bedene fiziksel tedavi etmek için veriyorduk.

Modern Enerjide, enerji bedenine kendi başına bir sistem olarak odaklanıyoruz.

Örneğin, Modern Enerji Şifasında, fiziksel bedeni iyileştirmekten çok, enerji bedenini iyileştirmeye odaklanırız, çünkü enerji bedeni bizzat insan varoluşunun her seviyesine temel oluşturur.

Enerji bedeni, bizim duygusal durumumuzdan, enerji seviyemizden ,"nasıl hissettiğimizden" sorumludur.

Enerji bedeni, güçlü hissetmek, düşünmek ve hareket etmek için doğrudan bir sebeptir.

Enerji bedeni, kişisel güç, aktif zekâ, mutluluk, sosyal yetenekler, ilham, yaratıcılık ve çok daha fazlası içinçok büyük bir etmen ve sebeptir.

 • Modern Enerjide, insan enerji bedenini ciddiye alır ve çözülemeyen sorunları çözmek için gayret gösterir.

Dahası, Modern Enerji “zihin, beden ve ruh” çalışmaları boyunca daha pratik performans için doğrudan ve uygulanabilir bir yol sağlar.

Bu, ihmal edilen, yanlış anlaşılan enerji bedenine tamamen odaklanarak elde edilir.

The Modern Energy Chart created by Silvia Hartmann

 

Modern Enerji Çizelgesi

Stres altındaki enerji bedeni, akıl, beden ve ruh arızaların temel sebebidir.

Enerji bedeni daha fonksiyonel olduğunda ve yaşam için daha fazla enerji sağladığında, kelimenin tam anlamıyla, gerçek hayatta o kişinin işlev yapma yeteneğinde güçlü bir iyileşmeye neden olur.

Enerji beden stresinin etkileri Modern Enerji Çizelgesinde The Modern Energy Chart (Hartmann, 1993/2011) ve onun basitleştirilmiş versiyonları SUE Ölçeği , The SUE Scale (Hartmann 2009) ve Piramit modeli  The Pyramid Model (Modern Stres Yönetimi, Hartmann 2013)’da ifade edilmiştir.

Enerji Çizelgesi, bize sadece stresli enerji beden belirtilerini vermez; bize SUE Ölçeğin pozitif kanadını ve kendi kişisel potansiyelimize ulaşmak için bir yol sağlar.

Enerji Çizelgesinin pozitif kanadı, enerji bedenlerine nihayetinde ihtiyaç duydukları beslenme, enerji beden problemleri için şifa bulma ve en önemlisi de insan enerji bedeninin dönüşümünde yardımcı olma anahtarıdır.

Kişisel Dönüşümün Anahtarı

Modern Enerji, bir kişiye kendi yaşam enerji bedeninin farkındalığını geri verir.

 • Bir dizi egzersiz veya hareket yazmayı ya da kendi enerji bedeninizle ne yapacağınızı bir “uzmana” bırakmak yerine, Modern Enerji, herhangi bir bireyin benzersiz enerji bedeni problemlerine doğrudan, tamamen kişiselleştirilmiş çözümler bulmakla ilgilidir.
 • Modern bir haritaya ya da antik bir belgeye bakmak yerine, Modern Enerji basitçe şöyle sorar: “Vücudunuzda bu (duygusal acıyı) (aşk duygusunu) nerede hissediyorsunuz? Bana elleriniz ile gösterin!”

Modern Enerji, "her soruna uygun tek çözüm" yaklaşımını sunmak yerine, "Daha mutlu, daha güçlü ve daha iyi hissetmek için bugün ne tür bir enerjiye ihtiyacınız var?" diye basitçe sorar.

Bireyin gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, burada ve şu anda, doğru olan güçlü, gerçek yaşam ilerlemesini yapabiliriz.

  

Potansiyelin Patlaması

6. His (Duyu) tarafından sağlanan bilgiler ile( % 16,7 kısım), potansiyel bir patlamaya yol açan mutlak bir paradigma kayması olur.

Bireylerin canlı enerji bedeniyle doğrudan, basit ve temiz bir şekilde çalışmak, bireyleri anında ve güvenilir bir şekilde güçlendirir

Daha güçlendirilmiş, daha enerjik bireyler birbirleri arasında daha güçlü ilişkiler kurar ve onları daha da güçlendirmek için çift baloncuklar ve grup baloncukları oluşturabilirler.

Bu kadar gizemli görünen tüm insan davranışları aniden mantıklı ve anlam kazanmaya başlar.

“Aklımızda enerji ile” insanlığın sadece en eski sorunlarına çözüm bulmak ile kalınmıyor aynı zamanda şaşırtıcı derecede kolay olmaktadır.

Enerji bedeni daha sağlıklı olduğunda, mantıksal, yapısal ve üst düzey düşünce ortaya çıkar.

"Sevgi ve mantık" birbirleriyle uyum içinde hareket etmeye başlar ve en yüksek enerji beden seviyesinde, aslında bir ve aynı (sevgi ve mantık) olurlar.

Enerji düzeylerimiz yükseldikçe, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce giderek daha fazla genişler.

Bu, yeni fikirlerin, eski sorunlara yeni çözümlerin, daha fazla enerjinin ve eskiden yeniye doğru gerçek bir momentumun yarattığı yeni bir patlamaya yol açar.

 

 Aydınlanma Basit - Kolayca Elde Edilebilir

Modern Enerjinin en sıra dışı armağanı, HER KİŞİSİN yüksek enerji seviyelerini kolay elde edebilmesi gerçeğidir.

Yaşları, önceki deneyimleri ve hatta fiziksel sağlığına bakmaksızın, herhangi bir şekilde özel olmak zorunda olmadan, onlarca yıl boyunca çalışmak zorunda kalmadan yüksek enerji durumlarına ulaşabiliriz.

Kendi ve diğer insanların enerji bedenlerini ciddiye almaya başladığımızda, tamamen farklı bir dünyada yaşamaya başlarız.

Kendi enerji bedeninizin gerçekliğine dair kişisel bir deneyim yaşayarak "aydınlanmayı" tanımlarız.

Modern Enerjide Aydınlanma, enerjiyi göremesek bile, onu kendi bedenlerimizde hissedebiliriz ve enerjinin yaşayan gerçekliğini kişisel düzeyde biliriz.

 

Üçüncü Alan

Modern Enerji, Zihin, Beden, “Ruh” üçlüsünde Üçüncü Alana  the Third Field yepyeni, mantıklı ve kanıtlanabilir bir yaklaşım getirir.

Yaşayan enerji bedeninin gerçekliğini en son noktaya getirerek, The Guild of Energists ve Modern Enerji, enerjiyi makul ve rasyonel hale getirir.

Modern bir enerjist bir psikolog ya da bir doktor değildir.

Modern bir enerjist, herhangi bir durumda enerjinin gerçekliğiyle ilgilenir

Modern bir enerjist, enerjik gerçekleri anlamak için eski haritaları izlemez, ancak neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını bilmek için kendi 6. Hissini kullanır.

"Gerçek olduğunu hissettiğimde gerçektir "diye bir deyim kullanırız.

Bu basit ama güçlü yaklaşım, bin yıllık tahminler ve halüsinasyonları sona erdirir ve yalnızca kişisel gelişmeyi değil, toplumsal gelişmeyi de hedefler.

Enerji bedeni, fiziksel beden için en iyi ikinci seçenek değildir.

Enerji bedeni, “Zihin, Beden, Ruh” üçlüsünde çok önemli bir ortaktır.

 

The Guild of Energists

Guild of Energist, ihtiyaç duyulan enerji ile ilgili odak ve yardım için burada.

Modern Enerji ile ilgili temel eğitimi sağlamak bizim görevimizdir.

GoE, herkese Modern Enerji eğitimi sunmak için burada,

• Modern Enerji ile ilgili söylemleri teşvik etmek;

• Üyelerinin enerji eğitimini ilerletmek;

• ve daha fazla araştırma ile Modern Enerjiyi ilerletmek.

 

Bu amaçla, GoE şunları sağlar:

 

 • Modern Enerji - halk için ücretsiz tanıtımlar;
 • Modern Enerji "Energist" dergisi;
 • Modern Enerji'ye dayalı popüler kendi kendine yardım kitapları;
 • Modern Enerjinin temel metin kitapları;
 • Kendi kendine yardım, profesyonel enerji uzmanları ve Modern Enerji eğitmenleri için dünyanın ilk özel, en gelişmiş eğitim programları;
 • Üyeler, profesyonel enerji ve eğitmenler için kapsamlı destek hizmetleri.

 

Modern Enerji HER ŞEYİ Değiştirir.

Eski yaklaşımlardan farklı olarak, Modern Enerji sadece iyileştirme ve terapi hakkında değildir.

Modern enerjinin ilkelerini uygulamak, insanoğlunun hissettiği, düşündüğü ve yaptığı her şeyi değiştirir.

Daha yüksek enerji durumlarından hareket etmek, benlik, ilişkiler, kişisel güç, zeka, yaratıcılık deneyimini değiştirir ve bu, sevgi, çalışma, oyun ve yaşam için büyük faydalar sağlar.

Modern Enerji tüm modern insanlar içindir. Bireyler, ebeveynler, öğretmenler, sanatçılar, mühendisler, bilim adamları, yöneticiler ve okul çocukları için yapısal, mantıklı, güvenli ve mükemmel problem çözme araçlarıdır.

Modern Enerji, modern insanlar içindir, onların dünyayı anlamlandırmasına yardımcı olur.

 

Modern Energy Changes Everything!

Everything works better - with Modern Energy.

GoE - Enerjiyi SEVİYORUZ!

Modern Enerji, günümüzde sadece mantıksal veya çok ihtiyaç duyulan değildir.

Modern Enerji, kişisel olarak heyecan verici, uygulamalarında keyifli ve insanları daha mutlu kılacak bir yoldur.

• Modern Enerji “Mutluluğun peşinde” den çıkıp mutluluk deneyimine girmektir.

Mutluluğun sabit bir durum olmadığını ve insan enerji beden deneyimlerin, enerji beden olaylarının koleksiyonlarından oluştuğunu anladık.

Guild of Energists daha çok ve daha sık mutlu olmak isteyen tüm modern insanlara hoş geldiniz diyor;

GoE, başkalarının enerji beden problemlerine yardım etmeyi sevenlere de hoş geldiniz diyor;

GoE  ilhamlı ve daha da ilham verici olmak isteyen tüm yaratıcı insanları ağırlıyor;

Kısacası, GoE enerjiyi seven herkesi ağırlıyor.

Bu bizim sloganımız, bu yüzden diyoruz:

 

GOE - We LOVE Energy!!!

Bu size mantıklı geliyorsa, join The Guild of Energists today!

 

"Mantıksız sevgi, deliliktir. Ve tam tersi."
Silvia Hartmann, Energistler Birliği Başkanı
👍 Facebook'ta beğenin ve paylaşın
Yorumlar
Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekiyor
Silvia Hartmann
Silvia Hartmann hakkında bilgiler
President of the Guild of Energists.
Training courses and events with Silvia Hartmann:
etkinliği görüntüle ▶
GoE Modern Energy Trainers Course 2020 ile Silvia Hartmann
8-14 Haziran 2020 - TBA
etkinliği görüntüle ▶
Energy Symbols Masters Course ile Silvia Hartmann
21 Eylül - 21 Aralık 2019 - Distance Learning
Silvia Hartmann tarafından en son haberler ve makaleler:
Bereavement & Energy - The Two Trees

Bereavement & Energy - The Two Trees

Yüklendi Haz 30, 2019
Trying to understand the processes of bereavement makes no sense without energy in mind - but when we start to understand how a couple bubble works, it becomes clear just how much of a cataclysm...
oku ▶

PTSD FREE - Free Help For PTSD Sufferers

PTSD FREE - Free Help For PTSD Sufferers

Yüklendi Haz 23, 2019
Helping PTSD sufferers FREE with Modern Stress Management - the PTSD FREE Project created by Silvia Hartmann in June of 2019.
oku ▶

The Healing Chalice

The Healing Chalice

Yüklendi Haz 18, 2019
This is a classic metasong story by Silvia Hartmann as we find out how we can turn an ordinary glass into a POWERFUL HEALING CHALICE.
oku ▶

Energy For Absolute Beginners

Energy For Absolute Beginners

Yüklendi Haz 18, 2019
A Visitor asked: "A friend sent me a link to this site, but I don't know what's going on here! What is this energy stuff? Isn't energy gas or petrol? Can you explain...?" Here is an article for...
oku ▶

Natural Healing - While You Sleep ...

Natural Healing - While You Sleep ...

Yüklendi Haz 11, 2019
This is a beautiful SuperMind pattern that will not only get you to sleep, but also support your energy body to nourish and protect it in the night.
oku ▶

Energy Healing For Stress Exercise

Energy Healing For Stress Exercise

Yüklendi Haz 8, 2019
Super Quick EMO Energy Exercise Against Stress!
oku ▶

Beyond Modelling Excellence - The Others

Beyond Modelling Excellence - The Others

Yüklendi Haz 6, 2019
If you model "human excellence" you can't help but get stuck in what there has already been - and the true potential for human development lies in the unexplored territory of WHAT THERE HAS NEVER...
oku ▶

The Creepy Black Shadow

The Creepy Black Shadow

Yüklendi Haz 5, 2019
Here is a fascinating energy story about a haunted warehouse and a creepy black shadow by Silvia Hartmann.
oku ▶

EMO: Opening The Floodgates To Prosperity

EMO: Opening The Floodgates To Prosperity

Yüklendi May 28, 2019
I was talking with a person who told me that they feel as though they had many skills and abilities that were valuable and precious, but somehow, "the money tap was turned off."
oku ▶

"I want my sparkle back!" A Modern Energy Tapping Case Story

"I want my sparkle back!" A Modern Energy Tapping Case Story

Yüklendi May 26, 2019
This lady is 67 years old, an artist; she suffered a bad fall two years ago and “has never been the same since.” Can Modern Energy Tapping help..?
oku ▶

The 5 Second Modern Energy Tapping Technique

The 5 Second Modern Energy Tapping Technique

Yüklendi Mar 30, 2019
Energy is faster than the speed of light! Here's a brilliant energy exercise to raise energy super fast - any time, anywhere!
oku ▶

Thinking About Becoming a GoE Modern Energy Trainer?

Thinking About Becoming a GoE Modern Energy Trainer?

Yüklendi Şub 28, 2019
Thinking about becoming a GoE Modern Energy Trainer? Silvia Hartmann explains what you need to know. This year's English language course 3rd to 9th June 2019. GoE Trainer Training Course...
oku ▶

The WonderWind Energy Raiser & Stress Buster - Stop Flapping, Start Flying!

The WonderWind Energy Raiser & Stress Buster - Stop Flapping, Start Flying!

Yüklendi Şub 27, 2019
Here is a lovely and fascinating positive energy exercise for you that will raise your energy quickly, anytime, anywhere and will help you to stop flapping, and to start flying!
oku ▶

Vaccinations, Inoculations & Autism

Vaccinations, Inoculations & Autism

Yüklendi Oca 2, 2019
In the original Harmony Program, the state after the extreme disturbances at -7 was described as an autistic state, where the energy system has collapsed in on itself and the creature in question...
oku ▶

🆕 GoE Energy Symbols Master with Silvia Hartmann

🆕 GoE Energy Symbols Master with Silvia Hartmann

Yüklendi Ara 13, 2018
We're delighted to announce first details on a highly-recommended online video course GoE Energy Symbols Master which is for anyone interested in creativity, high-energy states, art, writing and...
oku ▶

Top Tips For Making The Most Of The Online Conference

Top Tips For Making The Most Of The Online Conference

Yüklendi Kas 27, 2018
Here are Silvia Hartmann's top tips for making the most of the online conference. It's all about ENERGY!
oku ▶

Silvia Hartmann

Silvia Hartmann's Guide to Magical High Energy States - FREE TODAY

Yüklendi Kas 20, 2018
Being a Modern Energist is all about taking back control of your energy levels, as life gets truly magical as you approach +10 on the SUE Scale! Silvia Hartmann has kindly written a free ebook...
oku ▶

Pictures From GoE 2018

Pictures From GoE 2018

Yüklendi Kas 15, 2018
A truly magical time was had by all at the 20th and last Energy Conference at the View Hotel in beautiful Eastbourne by the sea. Stand by for how you can take part in the experience across time...
oku ▶

Greeting The Day, Greeting The Night

Greeting The Day, Greeting The Night

Yüklendi Eki 20, 2018
This is a beautiful and very moving EMO energy exercise that benefits you in many more ways than you might suspect just yet. Do the exercise for a week and you will begin to know just how much...
oku ▶

EFT to Energy EFT to Modern Energy Tapping Introduction Video with Silvia Hartmann

EFT to Energy EFT to Modern Energy Tapping Introduction Video with Silvia...

Yüklendi Eki 9, 2018
Where did Modern Energy Tapping come from? What are the key features of Modern Energy Tapping? How is it different from Energy EFT? Why did Silvia Hartmann become convinced that it was the way...
oku ▶

Presenters Announced! - GoE Energy Conference 2018

Presenters Announced! - GoE Energy Conference 2018

Yüklendi Eki 4, 2018
GoE Energy Conference 2018  preperations are in full swing, and we are thrilled to announce our +10 line-up, including two presentations from GoE president and Modern Energy Tapping creator Silvia...
oku ▶

New Course: Modern Energy Foundation with Silvia Hartmann

New Course: Modern Energy Foundation with Silvia Hartmann

Yüklendi Eyl 25, 2018
We are excited to announce the immediate availability of the GoE's new online video course, " Modern Energy Foundation " which is being launched at the exceptional price of just £47.95 GBP (approx...
oku ▶

How A Child Sex Abuse Survivor Healed ONE MILLION Hearts!!!

How A Child Sex Abuse Survivor Healed ONE MILLION Hearts!!!

Yüklendi Eyl 11, 2018
As of today, Silvia Hartmann's "Heart Healing" Meditation has been downloaded one million times. One million hearts of energy were touched. Here is the extraordinary story of Modern Energy's core...
oku ▶

Heart Healing - Healing The Heart

Heart Healing - Healing The Heart

Yüklendi Eyl 6, 2018
The "heart of energy" is the center of our energy body and the true ruler of how we experience life, what we think, and what we do. All major human emotions are "cries from the heart" - joy, love,...
oku ▶

The Real Secret How To Be A Millionaire!

The Real Secret How To Be A Millionaire!

Yüklendi Eyl 1, 2018
Silvia Hartmann writes: "I have been asked countless times what the "real secret to success" really is. Of course, we are talking about modern energy solutions, but there is one master key to...
oku ▶

New Course: Silvia Hartmann

New Course: Silvia Hartmann's The Joy of Modern Energy Art 🎨

Yüklendi Ağu 31, 2018
We're excited to announce that the new and highly anticipated Modern Energy Art course by Silvia Hartmann is now available to join. " The Joy of Modern Energy Art " is suitable for both...
oku ▶

🆕 First THOUSAND Downloads of Modern Energy r(E)volution

🆕 First THOUSAND Downloads of Modern Energy r(E)volution

Yüklendi Ağu 1, 2018
Silvia Hartmann's latest title Modern Energy r(E)volution has now been downloaded over a thousand times by people all over the world looking to change their lives with Modern Energy. Find out...
oku ▶

Discover The Treasures & Riches Of YOUR Life!

Discover The Treasures & Riches Of YOUR Life!

Yüklendi Tem 21, 2018
Silvia Hartmann writes: I said to someone the other day, "The amount of times you have accessed negative memories in self help, moments of doubt, therapy, healing, personal development and...
oku ▶

r(E)volution – Your future starts NOW! FREE E-Book From Silvia Hartmann

r(E)volution – Your future starts NOW! FREE E-Book From Silvia Hartmann

Yüklendi Tem 11, 2018
Yes, it's the r(E)al (E)nergy r(E)volution – the paradigm shift we've all been waiting for, the missing 16.7% of information that finally helps us make sense of reality! Modern Energy is the key...
oku ▶

GoE Trainer Training 2018 Report

GoE Trainer Training 2018 Report

Yüklendi Haz 21, 2018
Please join us in giving a MASSIVE +10 congratulations to all the trainers who attended the sold-out GoE Trainer Training 2018! If you were wondering what happens at a seven day intensive GoE...
oku ▶

Experience Silvia Hartmann

Experience Silvia Hartmann's MODERN Energy Tapping Book!

Yüklendi May 17, 2018
Silvia Hartmann's acclaimed  Modern Energy Tapping   is now available as a paperback book! Powerful, logical, simple and a fantastic experience each and every time, Modern Energy Tapping is the...
oku ▶

What Is Modern Energy?

What Is Modern Energy?

Yüklendi Mar 19, 2018
Modern Energy in a nutshell - Modern Energy explained.
oku ▶

The Treasures Of The Past

The Treasures Of The Past

Yüklendi Şub 5, 2018
When a person comes to the inevitable conclusion that "their childhood was terrible," based on a lifetime spent sorting only for traumatic memories and moments of deep unhappiness, pain and...
oku ▶

The Modern Energist

The Modern Energist's Guide To The Afterlife: Soul Lessons For This Life -...

Yüklendi Şub 1, 2018
GoE President Silvia Hartmann's Special Report into the Afterlife is NOW AVAILABLE.  "The Modern Energist's Guide to the Afterlife. It's such an amazing topic that never made any sense without...
oku ▶

Happy Blue Monday with Positive Tapping - Interview with Silvia Hartmann

Happy Blue Monday with Positive Tapping - Interview with Silvia Hartmann

Yüklendi Oca 15, 2018
Today, Monday 15th January 2018 is Blue Monday which according to some is the most depressing day of the year. Depleted funds, fading memories of holidays and low light levels in the Northern...
oku ▶

Modern Energy Tapping & The Inevitable Discovery In Modern Energy

Modern Energy Tapping & The Inevitable Discovery In Modern Energy

Yüklendi Oca 11, 2018
GoE President Silvia Hartmann discusses the role of Modern Energy Tapping as a first step to the inevitable discovery in Modern Energy.
oku ▶

We Are The Guild of Energists! - Review 2017

We Are The Guild of Energists! - Review 2017

Yüklendi Ara 30, 2017
Alex Kent, CEO of the Guild of Energists (GoE) reflects on how our not-for-profit modern energy organisation has grown and flourished in 2017. The GoE is now active in over seventy countries,...
oku ▶

Introducing GoE Modern Energy Tapping Professional by Silvia Hartmann

Introducing GoE Modern Energy Tapping Professional by Silvia Hartmann

Yüklendi Ağu 9, 2017
For the last few weeks there have been lots of anticipation and rumours circulating, so today it gives us great pleasure to announce and confirm that: Silvia Hartmann (author of Energy EFT,...
oku ▶

Silvia Hartmann Energy Art Apprenticeship Program

Silvia Hartmann Energy Art Apprenticeship Program

Yüklendi Tem 11, 2017
Starting 1st September 2017, Silvia Hartmann will begin working with a small number of apprentices for a one year course in Modern Energy Art. The artists will have a highly personalised course,...
oku ▶

Energy Psychology And Modern Energy - What

Energy Psychology And Modern Energy - What's The Difference?

Yüklendi May 17, 2017
Answering the popular question: Energy Psychology And Modern Energy - What's The Difference?
oku ▶

Modern Energy And Mental Health

Modern Energy And Mental Health

Yüklendi Nis 24, 2017
Defining the relationship between Modern Energy in the Third Field and "mental health" by GoE President Silvia Hartmann. Modern Energy & "Mental Health" - An Overview | Stress & Mental...
oku ▶

MODERN Energy Healing - Energy Healing For The Energy Body

MODERN Energy Healing - Energy Healing For The Energy Body

Yüklendi Mar 23, 2017
There is a tremendous amount of confusion on the topic of "energy healing." Many believe that energy healing is entirely delusional and that those who practise it are at best incapable of...
oku ▶

The Trauma Trap

The Trauma Trap

Yüklendi Mar 20, 2017
Why the endless chasing of trauma will not make your life any better in the long run, and what to do to escape from the trauma trap. 
oku ▶

GoE Course - Modern Energy Healer

GoE Course - Modern Energy Healer

Yüklendi Mar 16, 2017
The Guild of Energist are very excited to introduce  Modern Energy Healer. This course has been created by Silvia Hartmann , President of The Guild of Energists and will be presented to you by...
oku ▶

Success on The SUE Scale!

Success on The SUE Scale!

Yüklendi Şub 15, 2017
"You could fill not just the Titanic, but also the Olympic and Britannic and hundreds more of their size with the documentation on how humans fail," writes GoE president Silvia Hartmann. "How...
oku ▶

SuperMind - Is it for me?

SuperMind - Is it for me?

Yüklendi Şub 15, 2017
GoE president Silvia Hartmann writes about her next-level and explorative course SuperMind Master , the follow-up to Project Sanctuary, where you learn to speak the language of the soul and...
oku ▶

Happy Valentines! ❤️ Silvia Hartmann

Happy Valentines! ❤️ Silvia Hartmann's Love EFT

Yüklendi Şub 13, 2017
Love was in the air this Valentine's Day and as a gift for one day only, author Silvia Hartmann gave away the full version of her acclaimed book, Love EFT for free!  Congratulations to the...
oku ▶

The Monday Morning Energy Ritual For Success In Business, Love & Life

The Monday Morning Energy Ritual For Success In Business, Love & Life

Yüklendi Şub 2, 2017
Here is a simple, fast and extremely energizing and inspiring "energy ritual" to get you ready for action! You can use E EFT, EMO Energy In Motion, Energy Dancing, Energy Magic or any modern...
oku ▶

When The Scars Won

When The Scars Won't Heal - An Important Pattern In Modern Trauma Treatments

Yüklendi Eki 4, 2016
There is a natural healing process at work which will in time take care of not just emotional scars but also physical scars in the widest metaphorical sense.  Sometimes however, this natural...
oku ▶

The Symptoms Of Stress or No! You

The Symptoms Of Stress or No! You're NOT Mad - You're Just STRESSED!

Yüklendi Eyl 7, 2016
Check the Stress Chart for the symptoms of stress, find out where you are on the stress chart according to your symptoms of stress.  For many people, the stress chart is a revelation as they...
oku ▶

Silvia Hartmannhas the following products in the store:
EMO: Emotions, Energy, Information & Love, 2nd Edition

EMO: Emotions, Energy, Information & Love, 2nd Edition

Yüklendi Kas 3, 2016
Powerful information every person on this Earth needs to hear about. Fifteen years of EMO in theory and practice have taught us so much about energy, how it works with human emotion but also with...
bilgi ▶

Energy Dancing I

Energy Dancing I

Yüklendi Mar 23, 2010
Energy Dancing is a completely natural and intuitive way to increase energy flow throughout the body. This causes emotions to change for the better, as well as being a very fast method to...
bilgi ▶

Energy Dancing II: The Sacred Horse

Energy Dancing II: The Sacred Horse

Yüklendi Mar 21, 2010
Magic Dancing: Energy Dancing with The Sacred Horse. Experience profound relief, release, de-stress and energize your mind, your body, your energy body with this brilliant NEW self help program...
bilgi ▶

Infinite Creativity: The Project Sanctuary Story

Infinite Creativity: The Project Sanctuary Story

Yüklendi Haz 17, 2014
Infinite Creativity: The Project Sanctuary Story by Silvia Hartmann comes 16 years after the original Project Sanctuary manual was released. If you are interested in unlocking your minds full...
bilgi ▶

Modern Energy Tapping by Silvia Hartmann

Modern Energy Tapping by Silvia Hartmann

Yüklendi Oca 18, 2018
Following two decades of research with classic tapping, Energy in Motion, Energy EFT and Positive EFT comes Modern Energy Tapping - a system designed from the ground up to get you and your clients...
bilgi ▶

The Modern Energist

The Modern Energist's Guide To The Afterlife: Soul Lessons For This Life -...

Yüklendi Şub 1, 2018
In this Special Report, GoE President Silvia Hartmann takes us through an amazing journey to the afterlife - and beyond. If you have always wondered about the reality of the immortal soul, wanted...
bilgi ▶

The Power of The Positives: Unlocking The Extraordinary Power Of Positive Energy In Modern Energy Work

The Power of The Positives: Unlocking The Extraordinary Power Of Positive...

Yüklendi Ara 31, 2017
In this special report, Silvia Hartmann takes us deep into the Power of the Positives and guides us to the next step on our journey into the undiscovered country on the positive side of the Modern...
bilgi ▶

Trillion Dollar Stress Solution

Trillion Dollar Stress Solution

Yüklendi Eki 3, 2017
The Trillion Dollar Stress Solution: MODERN Stress Management - From Stress To Success. Very rarely, a book comes along that has the power to change the way we see the world. Silvia Hartmann's...
bilgi ▶

Silvia Hartmann aşağıdaki başlıklara 🏫 GoE Kütüphanesi’ne katkıda bulundu:
4 Cool Energy Hacks For Procrastination, Anxiety & Self Doubt - Video with Silvia Hartmann

4 Cool Energy Hacks For Procrastination, Anxiety & Self Doubt - Video with...

Yüklendi Eki 2, 2018
Raise energy FAST with these 4 quick and easy techniques to overcome procrastination, anxiety and self doubt presented by Silvia Hartmann: Heart Healing, EMO Energy In Motion, Modern Energy...
kütüphanede görüntüle ▶

DragonRising Radio Show

DragonRising Radio Show

Yüklendi Oca 8, 2018
DragonRising is the publishing arm of the Guild of Energists and they've released some of the most outstanding and innovative audio products available, including: HypnoSolutions, HypnoDreams,...
kütüphanede görüntüle ▶

Earth Rise Visualisation Training Audio 2006

Earth Rise Visualisation Training Audio 2006

Yüklendi Oca 23, 2017
Earth Rise is a short energy hypnosis program created by Silvia Hartmann to improve the ability to visualise in internal representations. Use the exercise repeatedly and/or use in conjunction with...
kütüphanede görüntüle ▶

Elory

Elory's Joy Audio Recording 2005

Yüklendi Oca 23, 2017
A rare audio recording of Silvia Hartmann telling the story "Elory's Joy" with a sound track by Ananaga Sivyer.
kütüphanede görüntüle ▶

EMO BeauTy T Complete

EMO BeauTy T Complete

Yüklendi Oca 19, 2017
Follow with this fascinating transcript as Silvia Hartmann builds a brand new, shiny fresh and young body image from the ground up, step by step as this extraordinary training unfolds. Based on...
kütüphanede görüntüle ▶

EMO Project Energy Special Report 2003

EMO Project Energy Special Report 2003

Yüklendi Oca 22, 2017
EMO Project Energy (2003) Special Report by Silvia Hartmann is a step by step guide how to take an original idea to its material manifestation, using the principles of energy. 
kütüphanede görüntüle ▶

Energy EFT Presentation by Silvia Hartman

Energy EFT Presentation by Silvia Hartman

Yüklendi Mar 8, 2017
43 minute video recording of Silvia Hartmann presenting on Energy EFT at the Living Energy 2012 conference.
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2013 - P01 - Positive Energy with Silvia Hartmann

GoE2013 - P01 - Positive Energy with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 10, 2013
Silvia Hartmann's keynote presentation on Positive Energy to the delegates of the GoE Energy Conference 2013
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2013 - P09 - Project Sanctuary - Infinite Creativity with Silvia Hartmann

GoE2013 - P09 - Project Sanctuary - Infinite Creativity with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 10, 2013
Silvia Hartmann presenting on Project Sanctuary - Infinite Creativity at the GoE Energy Conference 2013
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2014 - P01 - Keynote: Soul Matters with Silvia Hartmann

GoE2014 - P01 - Keynote: Soul Matters with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 1, 2014
The energy system is a fascinating place with levels and layers, and so much to discover. By now, almost everybody knows that to mess with the heart centre is a very bad idea and leads to all...
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2014 - P12 - Marketing for Energists with Silvia Hartmann

GoE2014 - P12 - Marketing for Energists with Silvia Hartmann

Yüklendi May 4, 2017
In 2014, Silvia Hartmann brought together a special think tank to tackle the evergreen problem of MARKETING from the Energist's perspective and from the ground up. Modern energy work is a hugely...
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2016 - P01 - Keynote: We Love Energy with Silvia Hartmann

GoE2016 - P01 - Keynote: We Love Energy with Silvia Hartmann

Yüklendi Kas 1, 2016
Silvia Hartmann's keynote presentation from the GoE Energy Conference 2016, where she unveiled the "Big E" and we officially became the Guild of Energists.
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2016 - P13 - Energy Constellations – Created by Silvia Hartmann – Presented by Ilka Wandel

GoE2016 - P13 - Energy Constellations – Created by Silvia Hartmann –...

Yüklendi Nis 6, 2018
One hour video presentation by Ilka Wandel on Silvia Hartmann's "Energy Constellations". Also included is Silvia Hartmann's Energy Constellations Adobe PDF file to download and study at home. To...
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2016 - P20 - Supermind: A New Intelligence For Energists?

GoE2016 - P20 - Supermind: A New Intelligence For Energists?

Yüklendi Eki 12, 2018
For the last 23 years, brave souls have been venturing into Project Sanctuary, the original universal sandbox designed to learn the mysterious, fascinating and enchanting ways of the energy mind....
kütüphanede görüntüle ▶

GoE2017 - P01 - The Love Challenge with Silvia Hartmann

GoE2017 - P01 - The Love Challenge with Silvia Hartmann

Yüklendi Oca 20, 2018
GoE President Silvia Hartmann's keynote presentation for the GoE Energy Conference 2017. The positive side of the Modern Energy Chart is truly "The Undiscovered Country" - it is a new world, a...
kütüphanede görüntüle ▶

How A Child Sex Abuse Survivor Healed 1 MILLION Hearts - Video with Silvia Hartmann

How A Child Sex Abuse Survivor Healed 1 MILLION Hearts - Video with Silvia...

Yüklendi Eki 9, 2018
The extrordinary story how a distraught child sex abuse survivor triggered a chain of events that has helped to heal a million broken hearts - so far! - Video with GoE president Silvia Hartmann
kütüphanede görüntüle ▶

MindMillion 2005 by Silvia Hartmann - Complete Text

MindMillion 2005 by Silvia Hartmann - Complete Text

Yüklendi Şub 10, 2017
MindMillion by Silvia Hartmann - Complete book has been added to the Library. In this extraordinary book, you will find the tried and tested remedies, techniques, tools and most of all, the...
kütüphanede görüntüle ▶

MindMillion Articles 2005 - 2012

MindMillion Articles 2005 - 2012

Yüklendi Oca 22, 2012
MindMillion articles on business success from the energy perspective (pre-Energy EFT/Positive EFT) 2005 - 2012. Includes over seventy articles.
kütüphanede görüntüle ▶

Modern Energy 101 - The Modern Energy Chart In A Nutshell - Video by Silvia Hartmann

Modern Energy 101 - The Modern Energy Chart In A Nutshell - Video by Silvia...

Yüklendi Eki 23, 2018
Never heard of Modern Energy? Check out this 5 min intro that might just change your life! Here is how to do "emotional wellness" "emotional intelligence" and how to get from stress to success in...
kütüphanede görüntüle ▶

Modern Energy Tapping Presentation with Silvia Hartman

Modern Energy Tapping Presentation with Silvia Hartman

Yüklendi Nis 16, 2018
27 minute video of author Silvia Hartmann presenting on Modern Energy Tapping at the GoE Positive Energy Day which took place at Sedgwick Park UK in 2014.
kütüphanede görüntüle ▶

NLP & Classic EFT Special Report 1999-2009

NLP & Classic EFT Special Report 1999-2009

Yüklendi Şub 25, 2017
Classic EFT & NLP is a special report by Silvia Hartmann for NLP Practitioners on how to use Classic EFT, which covers how to use Classic EFT to enhance NLP abilities in the self; how to use...
kütüphanede görüntüle ▶

NLP Neurolinguistic Programming With Energy In Mind

NLP Neurolinguistic Programming With Energy In Mind

Yüklendi Nis 24, 2015
NLP Neurolinguistic Programming with energy in mind themed articles by Silvia Hartmann. Includes over eighty articles on subjects including Learning NLP, NLP and Energy, NLP Essays, NLP and...
kütüphanede görüntüle ▶

Power Affirmations Special Report 2008

Power Affirmations Special Report 2008

Yüklendi Şub 26, 2017
Power Affirmations - 21st Century Magic Spells That Change Reality - 2008 Special Report by Silvia Hartmann, full text.
kütüphanede görüntüle ▶

Project Sanctuary III 1996-2002

Project Sanctuary III 1996-2002

Yüklendi Oca 27, 2017
Silvia Hartmann's groundbreaking Project Sanctuary. Third edition 2002, published 2003. Complete text.  Project Sanctuary is a unique set of processes using intention, energy and metaphor,...
kütüphanede görüntüle ▶

Project Sanctuary: First Sanctuary with Silvia Hartmann

Project Sanctuary: First Sanctuary with Silvia Hartmann

Yüklendi Mar 12, 2018
Project Sanctuary is easy, and fun. In this straightforward, friendly 14 minute free meditation, GoE President Silvia Hartmann guides you through the process of setting up a "first Sanctuary". Use...
kütüphanede görüntüle ▶

Sex In Sanctuary

Sex In Sanctuary

Yüklendi Haz 19, 2018
Special Report by Silvia Hartmann for all members to read free in the library, however prior knowledge of SuperMind, Infinite Creativity and Project Sanctuary is advised. Need to read Infinite...
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2014.1.1 - Voyager

The Energist - Vol 2014.1.1 - Voyager

Yüklendi Haz 1, 2014
Summer 2014 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2014.1.2 - Conference Special

The Energist - Vol 2014.1.2 - Conference Special

Yüklendi Eki 1, 2014
Autumn 2014 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2015.2.1 - New Beginnings

The Energist - Vol 2015.2.1 - New Beginnings

Yüklendi Oca 21, 2015
Winter 2015 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2015.2.2 - Project Sanctuary

The Energist - Vol 2015.2.2 - Project Sanctuary

Yüklendi Nis 9, 2015
Spring 2015 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2015.2.3 - It

The Energist - Vol 2015.2.3 - It's OUR Time to Shine

Yüklendi Tem 27, 2015
Summer 2015 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2015.2.4 - Harvesting From The Tree of Lights

The Energist - Vol 2015.2.4 - Harvesting From The Tree of Lights

Yüklendi Eyl 1, 2015
Autumn 2015 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2016.3.1 - Energy EFT Foundation

The Energist - Vol 2016.3.1 - Energy EFT Foundation

Yüklendi Mar 19, 2016
Spring 2016 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2017.4.1 - The Best Year Ever!

The Energist - Vol 2017.4.1 - The Best Year Ever!

Yüklendi Şub 1, 2017
Spring 2017 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2017.4.2 - The Energy of Learning

The Energist - Vol 2017.4.2 - The Energy of Learning

Yüklendi May 26, 2017
Summer 2017 edition of The Energist magazine.
kütüphanede görüntüle ▶

The Energist - Vol 2018.5.1 - The Power of the Positives

The Energist - Vol 2018.5.1 - The Power of the Positives

Yüklendi Şub 20, 2018
Winter 2018 edition of The Energist magazine. Available to read online on smart phones, tablets and in browsers, plus also the option to download as an Adobe PDF file for printing out at home or...
kütüphanede görüntüle ▶

The Real Secret How To Become A Millionaire - Video with Silvia Hartmann

The Real Secret How To Become A Millionaire - Video with Silvia Hartmann

Yüklendi Eki 16, 2018
Do you want to be a millionaire? Check out these amazing Top 5 Tips from GoE president Silvia Hartmann
kütüphanede görüntüle ▶

Video Clips From - Modern Energy Foundation 1 - Your Happiness Matters: Introduction to Modern Energy with Silvia Hartmann

Video Clips From - Modern Energy Foundation 1 - Your Happiness Matters:...

Yüklendi Kas 6, 2018
Video clips from Silvia Hartmann's Modern Energy Foundation  online course: Unit 1: Why Your Happiness Matters - An Introduction to Modern Energy These are made available to you to watch...
kütüphanede görüntüle ▶

Zauberwelt by Silvia Hartmann - Auf Deutsch/German Language Edition 2004

Zauberwelt by Silvia Hartmann - Auf Deutsch/German Language Edition 2004

Yüklendi Oca 13, 2017
Zauberwelt is an introduction to the magical world of modern energy. In this charming book, Silvia Hartmann explains in simple words and simple examples how different our world looks when we...
kütüphanede görüntüle ▶

Zauberwelt English Language Edition Translated by Silvia Hartmann 2004

Zauberwelt English Language Edition Translated by Silvia Hartmann 2004

Yüklendi Oca 13, 2017
Zauberwelt is an introduction to the magical world of modern energy. In this charming book which has been translated from the original German language edition, Silvia Hartmann explains in simple...
kütüphanede görüntüle ▶

Silvia Hartmann için iletişim bilgileri ve üyelik bilgileri: