💖 GoE 'a hoş geldiniz!

Ahmet kaya Energists 1998 yılında kurulmuş ve dünyanın en büyük modern enerji örgütü olan 1 üyesi 98 ülke de etkin.

Kişi ve kuruluşlar için dünyayı daha az stresli, daha mutlu, sosyal ve daha yaratıcı bir yer yapmak için temel enerji çözümleri üretiriz.

 

İşçi Ağrıları için Modern Energy Tapping

İşçi Ağrıları için Modern Energy Tapping

Doğum sancılarına yardımcı olmak için Modern Energy Tapping kullanmayla ilgili bir vaka hikayesi okuyun. Bir saat sonra emekçi kadın daha az gergin ve daha sakindi.

Doğumda enerji ile ilgili ilk çalışma bugün 1. Uluslararası doğum ekipleri ve doğum psikolojisi kongresinde sunuldu.

DOĞUM AĞRISI YÖNETİMİNDE MODERN ENERJİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ:
Modern Energy Tapping VAKA SUNUMU
Şirin AK1, Hande YAĞCAN2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD., İzmir

AMAÇ:

Modern enerji uygulamalarının intrapartum dönemde ağrı yönetimi üzerine etkisini göstermek amacıyla bir vaka sunumu yapılmıştır.

Dick-Read doğumdaki ağrıyı, korku-gerginlik-ağrı siklusuyla ifade etmiştir. Korku parasempatik sistemi uyarır. Uterusa giden kan akımı azalır. Korku anında sıkılan yüz ve çene kasları ile ilişkili olan serviks gerginleşir ve sertleşir. Kasılmalar ağrı olarak hissedilir ve doğumun uzamasına yol açar.

Modern Energy Tapping uygulamasında; enerji bedeninde, meridyen denilen çok sayıda enerji damarına telkin cümleleriyle duygu bedenine (bilinçaltına) mesaj vererek, bulunması ve hatırlanması kolay olan 14 önemli noktaya vuruş yapılır. Vuruşlar hafifçe ve ne gibi duyumlar yarattığına dikkat edilerek yapılır.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Özel bir hastanenin doğumhanesinde, sözel ve yazılı onamı alınan, travayda olan bir gebeye semi-fowler pozisyonda, 14 akupresur noktasından her birine 7-10 kez olacak şekilde 20 dakika modern enerji vuruşları uygulanmıştır. Özellikle de kalp şifa noktasına, timusa yakın olan bölgeye yoğun çalışılmıştır. Ağrıyı tanımlamak için VAS ağrı skalası ve SUE skalası (subjektif deneyim- modern enerji vuruşları enerji seviyesi skalası; –10 ile +10 değerlendirilir) kullanılmıştır. MET uygulaması öncesi ve sonrasında, doğumun ilerleyişi, servikal dilatasyon ve efasmanın vajinal tuşe yapılması ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR:

Travayda, 29 yaşında ve primipar olan gebeye, dilatasyonu 5 cm ve efasmanı %80, VAS ağrı puanı 8, SUE skalası puanı -5, yüzü kızarık ve gergin iken 20 dk modern enerji vuruşları uygulanmıştır. Epidural anestezi almayan gebenin 1 saat sonra dilatasyonu 7 cm, efasmanı %90, VAS ağrı puanı 1, Sue skalası puanı +6 olarak değişmiş olup yüzü rahatlamış ve dingin bir ifade almıştır.

SONUÇ:

Bu vakada Modern Energy Tapping'nin gebenin ağrı puanını düşürerek ağrı algısını azalttığı ve gevşemesini sağlayarak servikal efasman ve dilatasyonu artırdığı görülmüştür.
ANAHTAR KELİMELER: Doğum ağrısı, duygusal özgürleştirme tekniği-enerji hemşirelik bakımı, modern enerji vuruşları

👍 Facebook'ta beğenin ve paylaşın
Yorumlar
Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekiyor
Şirin Ak
Şirin Ak hakkında bilgiler
EMO Master Practitioner Trainer, Modern Energy Tapping Professional Trainer, Modern Energy Coach Trainer, Energy Dating Coach Trainer, Modern Energy Healer Trainer & Modern Stress Management Trainer in Balçova, Izmir, Turkey & Bayraklı, Izmir, Turkey.

Şirin Ak için iletişim bilgileri ve üyelik bilgileri: